Brisanje podataka o ličnosti

Šta možemo ako stranka ima i koristi naše podatke?

Ukoliko znate da politička stranka ima vaše podatke o ličnosti, a ne želite da ih i dalje čuva i obrađuje, imate pravo da podnesete zahtev za brisanje podataka o ličnosti. Te podatke ste možda svojevoljno dali prilikom učlanjenja ili potpisivanjem formulara na promotivnom štandu stranke a možda vas kontaktiraju iz stranke a da vi ne znate odakle im vaši podaci. U svakom slučaju, kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imate zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima, a brisanje podataka je jedno od njih.

Šta je u obavezi da uradi stranka?

Stranka će, kao rukovalac podataka, biti dužna da vaše podatke izbriše bez odlaganja ukoliko podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; ukoliko ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu; ukoliko ste podneli prigovor na obradu; ukoliko su vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađivani.

Rukovalac je dužan da licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju na osnovu vašeg zahteva za brisanje podataka bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Taj rok izuzetno može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva, s tim što je rukovalac dužan da vas o produženju roka i razlozima za to produženje obavesti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju da rukovalac ne postupi u skladu sa ovim rokovima, niti vas o razlozima za nepostupanje obavesti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, moći ćete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ili da podnesete tužbu sudu.

Kako se podnosi zahtev za brisanje podataka

  1. Popunite formu ispod. (Prilikom popunjavanja zahteva obratite pažnju na to da navedete koje podatke o ličnosti želite da rukovalac obriše. Takođe, osim imena i prezimena, trebalo bi da unesete i druge lične podatke koje smatrate da su neophodni za vašu identifikaciju i ostvarivanje kontakta.)
  2. Kada popunite formu, odštampajte dokument (zahtev) i obavezno ga potpišite.
  3. Pošaljite zahtev na adresu političke stranke. Adresu možete videti u gornjem levom uglu svog zahteva.

Napomena

CRTA ne prikuplja i ne obrađuje lične podatke koje ste uneli u formu za prigovor.

Popunite formu
za brisanje podataka

Preuzeto
ZAHTEVA SE BRISANJE SLEDEĆIH PODATAKA:
Odaberite podatke
Ovi podaci su neophodni kako bi Vas stranka pronašla u njenoj evidenciji.

PREUZMI KAO PDF

,

 

 

ZAHTEV

za brisanje podataka o ličnosti

Na osnovu člana 30. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 87/2018) od gore navedenog rukovaoca zahtevam brisanje svojih podataka o ličnosti, i to:

,

dana 16.07.2024.

 

Ime i prezime
____________________________________

Potpis